DYREKTOR SZKOŁY
mgr Zbigniew Gutowski dyrektor szkoły od 1994, nauczyciel geografii

 

GRONO PEDAGOGICZNE
mgr Angelika Agatowska nauczycielka w punkcie przedszkolnym
Małgorzata Bekier
nauczycielka religii, logopeda
mgr Anna Głodowska nauczycielka nauczania początkowego i przyrody
Ksiądz Proboszcz mgr Jarosław Jastrzębski nauczyciel religii
mgr Jacek Kołodziejski nauczyciel języka niemieckiego
mgr Teresa Krzemińska nauczycielka wychowania przedszkolnego
mgr Marta Owczarek - Boraczyńska nauczycielka języka polskiego
mgr Elżbieta Pankowska nauczycielka historii, plastyki,  pedagog
mgr Kamil Pankowski nauczyciel wychowania fizycznego
dr Milena Pieróg nauczycielka chemii
mgr Paweł Piotrowski nauczyciel muzyki
mgr Marta Platta nauczycielka języka angielskiego
mgr Mariola Sosnowska nauczycielka matematyki i informatyki
mgr Andrzej Sroka nauczyciel fizyki, techniki i informatyki
mgr Marek Rochnowski nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Ilona Rupińska nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, doradztwo zawodowe
mgr Aleksandra Rybińska nauczycielka biologii
mgr Katarzyna Zdanowska nauczycielka nauczania początkowego, bibliotekarz
mgr Alina Zielińska nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno - kompensacyjna
 

 

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2017/2018 - PREZYDIUM
Magdalena Stocka Przewodnicząca
Milena Bazarghideanu Z-ca przewodniczącej
Marta Tomaszewska Sekretarz
Katarzyna Rupińska Skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA
Jolanta Banz
Anita Marczak
Joanna Grochocka

 

SAMORZĄD SZKOLNY
Oliwia Kęsicka Przewodnicząca
Julia Sosnowska Z-ca przewodniczącej
Magdalena Rutkowska Sekretarz