DYREKTOR SZKOŁY
mgr Zbigniew Gutowski dyrektor szkoły od 1994, nauczyciel geografii

 

GRONO PEDAGOGICZNE
mgr Angelika Agatowska nauczycielka w punkcie przedszkolnym
Małgorzata Bekier
nauczycielka religii, logopeda
mgr Anna Głodowska nauczycielka nauczania początkowego i przyrody
Ksiądz Proboszcz mgr Jarosław Jastrzębski nauczyciel religii
mgr Jacek Kołodziejski nauczyciel języka niemieckiego
mgr Teresa Krzemińska nauczycielka wychowania przedszkolnego
mgr Marta Owczarek - Boraczyńska nauczycielka języka polskiego
mgr Elżbieta Pankowska nauczycielka historii, plastyki,  pedagog
mgr Kamil Pankowski nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Katarzyna Bednarczyk
nauczycielka chemii
mgr Czarek Kubacki
nauczyciel muzyki
mgr Marta Platta nauczycielka języka angielskiego
mgr Mariola Sosnowska nauczycielka matematyki i informatyki
mgr Andrzej Sroka nauczyciel fizyki, techniki i informatyki
mgr Marek Rochnowski nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Ilona Rupińska nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, doradztwo zawodowe
mgr Ewa Zdunowksa
nauczycielka biologii
mgr Katarzyna Zdanowska nauczycielka nauczania początkowego, bibliotekarz
mgr Alina Zielińska nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno - kompensacyjna
mgr Marta Zdanowska pedagog, zajęcia specjalistyczne
mgr Agnieszka Rempuszewska pedagog specjalny, biblioteka
mgr Katarzyna Sadowska nauczycielka plastyki
mgr Katarzyna Kędziorska nauczycielka w punkcie przedszkolnym
mgr Łukasz Rybiński nauczyciel historii

 

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2022/2023 - PREZYDIUM
 Przewodnicząca  Stocka Magdalena
 Z-ca przewodniczącej  Grochocka Joanna
 Sekretarz  Truszkowska Joanna
 Skarbnik  Tomaszewska Marta

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
 Przewodniczący  Dąbrowski Kamil
 Z-ca przewodniczącej  Sosnowski Jan
 Sekretarz  Stocki Kacper