DYREKTOR SZKOŁY
mgr Zbigniew Gutowski dyrektor szkoły od 1994, nauczyciel przyrody

 

GRONO PEDAGOGICZNE
Małgorzata Bekier
nauczycielka religii, logopeda
mgr Anna Głodowska nauczycielka nauczania początkowego
mgr Jacek Kołodziejski nauczyciel języka niemieckiego
mgr Teresa Krzemińska nauczycielka wychowania przedszkolnego
mgr Marta Owczarek - Boraczyńska nauczycielka języka polskiego, bibliotekarz
mgr Elżbieta Pankowska nauczycielka historii, muzyki, zajęć techniki, plastyki,  pedagog
mgr Kamil Pankowski nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Paweł Piotrowski nauczyciel zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych i techniki
mgr Marta Sosińska nauczycielka języka angielskiego, logopeda
mgr Mariola Sosnowska nauczycielka matematyki i informatyki
mgr Andrzej Sroka nauczyciel fizyki
mgr Jolanta Surma nauczycielka biologii, chemii oraz wdż
mgr Marek Rochnowski nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Katarzyna Zdanowska nauczycielka nauczania początkowego, bibliotekarz
mgr Alina Zielińska nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia rewalidacyjne
mgr Angelika Agatowska nauczycielka w punkcie przedszkolnym
mgr Artur Osiński nauczyciel muzyki
Ksiądz Proboszcz mgr Jarosław Jastrzębski nauczyciel religii

 

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2017/2018 - PREZYDIUM
Ilona Sosnowska Przewodnicząca
Katarzyna Gardecka
Z-ca przewodniczącej
Magdalena Stocka
Sekretarz
Sylwia Czyżewska
Skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA
Iwona Sosnowska
Sylwia Maćkiewicz
Anita Marczak

 

SAMORZĄD SZKOLNY
Martyna Wawrzonkowska
Przewodnicząca
Adam Kosmala  Z-ca przewodniczącej
Natalia Rupińska Sekretarz
 
Damian Bekier
Sekcja techniczna
Mateusz Jaworski
Sekcja techniczna