27 października odbyła się w naszym przedszkolu ważna uroczystość dla dzieci. Od samego rana trwały przygotowania, a w sali gromadzili się goście. Uroczystość rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości Wójta Gminy Osiek pana Pawła Chudego, Inspektor do spraw oświaty panią Grażynę Rychlik, Przewodniczącego Rady Gminy pana Jana Suleckiego, dyrektora szkoły pana Zbigniewa Gutowskiego, Przewodnicząca Rady Rodziców panią Magdalenę Stocką, panią Angelikę wraz z dziećmi z Oddziału Przedszkolnego i rodziców.

Następnie mali artyści zaprezentowali przygotowane wierszyki, piosenki i taniec. Po części artystycznej dzieci złożyły obietnicę, że będą zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Po złożonej obietnicy, pan dyrektor dokonał uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Dla przedszkolaków, to było wielkie przeżycie, a dla rodziców powód do dumy i zadowolenia ze swoich pociech. Na koniec dzieci otrzymały upominki od zaproszonych gości. Nie zabrakło również tortu. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie poczęstunku.

2023 10 27 pasowanie 01

2023 10 27 pasowanie 02

2023 10 27 pasowanie 03

2023 10 27 pasowanie 04

2023 10 27 pasowanie 05

2023 10 27 pasowanie 06

2023 10 27 pasowanie 07

2023 10 27 pasowanie 08

2023 10 27 pasowanie 09

2023 10 27 pasowanie 10

2023 10 27 pasowanie 11

2023 10 27 pasowanie 12