Piękna ta nasza Brodnica… Przekonali się o tym uczniowie klasy IV i V, którzy 12 maja, w ramach zajęć lekcyjnych, uczestniczyli w historyczno – etnograficznym Plenerze Rzemiosł Dawnych, zorganizowanym na Przedzamczu przez Turystyczne Stowarzyszenie Pojezierza Brodnickiego a finansowanym przez Starostwo Powiatowe. 

Trwa rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Strzygach na rok szkolny 2017/2018

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

5 maja 2017 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Strzygach z klas 0-VI wzięli udział w wycieczce do "Kaczego Bagna" zorganizowanej przez Radę Rodziców z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dzieci podzielone na grupy uczestniczyły w warsztatach bębniarskich, wypieku chleba i historycznych. 

7 kwietnia, w ramach zajęć edukacyjnych, uczniowie z klasy I pod opieką wychowawczyni Anny Głodowskiej przygotowali dla dzieci z punktu przedszkolnego i oddziału zerowego przedstawienie pt. „Witamy wiosnę”. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem uczyły się swoich ról oraz przygotowały piękne stroje.

W ramach promocji zdrowego odżywiania, na zajęciach edukacyjnych uczniowie klasy I przygotowali sałatkę warzywną. Przed przystąpieniem do pracy, dzieci omówiły zasady higieny przygotowywania i spożywania potraw oraz przypomniały zasady bezpieczeństwa w czasie krojenia warzyw.

Święta Wielkanocne - najważniejsze w kalendarzu chrześcijańskim - tuż, tuż. Towarzyszy im wiele ciekawych zwyczajów i ludowych obrzędów, zazwyczaj pogańskiego pochodzenia. Dlatego też dzisiaj, aby przypomnieć sobie ważne symbole i tradycje, klasa V wykonywała plansze, obrazujące piękno tych niezwykłych Świąt.