W grudniu zostały rozstrzygnięte konkursy na szczeblu gminnym. Był to Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” oraz Gminny Konkurs Plastyczny dla klas I-III  i fotograficzny dla klas IV-VIII o tematyce „ Gmina Osiek w oczach mieszkańców”. Konkurs „Zapobiegajmy pożarom” był poprzedzony eliminacjami szkolnymi przeprowadzonymi w listopadzie. Nagrody na ten konkurs zostały ufundowane przez Zarząd  OSP Strzygi, dyrektora szkoły p. Zbigniewa Gutowskiego i Radę Rodziców.

Laureaci konkursów na szczeblu gminnym zostali nagrodzeni przez wójta gminy Osiek p. Pawła Chudego oraz panie z komisji do pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Za przeprowadzenie konkursów na szczeblu szkolnym odpowiedzialne były panie:

Konkurs „Zapobiegajmy pożarom” - p. Alina Zielińska i p. Małgorzata Bekier

Konkurs plastyczny „Gmina Osiek w oczach mieszkańców”-  p. Katarzyna Zdanowska

Konkurs fotograficzny „Gmina Osiek w oczach mieszkańców”-  p. Anna Głodowska

Gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych zaszczytnych miejsc na wyższych szczeblach konkursów.

Organizatorki w imieniu własnym oraz uczniów dziękują wszystkim sponsorom, którzy ufundowali nagrody.

 

aparatzgal