15 stycznia 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy odbyło się rozstrzygnięcie eliminacji powiatowych XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom", który organizowany jest przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczej Straży Pożarnej  RP w Brodnicy. Zwycięzcy powiatowej edycji konkursu odebrali nagrody. Na konkurs wpłynęły 184 prace dzieci i uczniów z powiatu brodnickiego w grupach: przedszkoli, klas 1-3 szkół podstawowych, klas 4-6 szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i  klas 7 szkół podstawowych. Komisja w składzie: Maria Mełnicka – przewodnicząca oraz Izabela Nagorzycka i Edward Łukaszewski dokonała zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu oceny nadesłanych prac i ustaliła laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych.  W GRUPIE  I –przedszkola  zgłoszono 35 prac. Wśród laureatów znalazł się także PAWEŁ GROCHOCKI  z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Strzygach.

 Zwycięskie prace zostały zakwalifikowane na eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom", a osoby, które dzieła wykonały, uzyskały tytuł Laureata Eliminacji Powiatowych Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom" w Brodnicy.

Ponadto Komisja postanowiła dodatkowo wyróżnić i nagrodzić jeszcze inne prace. Wyróżnienie otrzymał między innymi w: GRUPIE II -klasy I – III  KACPER STOCKI 

z kl. III Szkoły Podstawowej w Strzygach. Laureaci konkursu w obecności dh Zbigniewa Sosnowskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Brodnicy, Pana Mariusza Klonowskiego – Wicestarosty Brodnickiego oraz bryg. Piotra Rutkowskiego – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Brodnicy, wójta gminy Brodnica Edwarda Łukaszewskiego i jednocześnie wiceprezesa ZOP ZOSP w Brodnicy oraz innych członków zarządu  otrzymali nagrody rzeczowe które ufundowano dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Brodnicy oraz ze środków własnych Zarządu Oddziału Powiatowego.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !!!                

 

aparatzgal