W naszej szkole, tak jak w innych instytucjach związanych z oświatą, uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W dowód wdzięczności, za trud włożony w nauczanie, n-le zostali obdarowani kwiatami od swoich wychowanków, Rady Rodziców (w osobie p. Ilony Sosnowskiej), wójta gminy Osiek i p. inspektor ds.oświaty.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej dyrektor szkoły Z. Gutowski wyróżnił następujących nauczycieli - p. M. Bekier, p. M. Owczarek-Boraczyńską, p. E. Pankowską, p. K. Zdanowską i p. A. Zielińską. Dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili naszą uroczystość, m.in. SU, Kołu Teatralnemu i chórowi szkolnemu.

( E.P.)

2017 10 14  DEN 01

2017 10 14  DEN 02

2017 10 14  DEN 03

2017 10 14  DEN 04

2017 10 14  DEN 05

2017 10 14  DEN 06

2017 10 14  DEN 07

2017 10 14  DEN 08