Tegoroczne Rozpoczęcie Roku Szkolnego miało zupełnie inny charakter niż dotychczas. A to za sprawą nowej hali sportowej, w której po raz pierwszy miała miejsce taka Uroczystość. Bieżący rok szkolny to też początek wielkiej reformy oświaty, tak więc i w naszej szkole zaszły duże zmiany. Mamy nadzieję, że zmiany na lepsze.

Jako pierwszy zabrał głos i powitał wszystkich p. dyrektor Z. Gutowski. Na sali ( oprócz najważniejszych osób – uczniów i przedszkolaków ) obecni byli: wójt gminy Osiek – inż. K. Wolfram, inspektor ds. oświaty – p. G. Rychlik, ks. J. M. Jastrzębski, przewodniczący Rady Gminy – p. J. Michałowski, przewodnicząca Rady Rodziców – p. I. Sosnowska, nauczyciele, rodzice, pracownicy obsługi i administracji. Wierzymy, że będzie to rok pełen radości i licznych sukcesów nie tylko uczniów (E.P.)

aparatzgal