Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach informuje, iż od dnia 22 lutego do dnia 28 lutego 2017r. przyjmowane są deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym oraz oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018. Deklaracje należy składać do sekretariatu szkoły. Druk można pobrać TUTAJ