W dzieciach drzemie ogromny potencjał twórczy, dlatego też przedszkolacy z punktu przedszkolnego „Tęczowe Wzgórze” oraz z oddziału przedszkolnego i uczniowie z klas I, II, i III SP w Strzygach w minionym roku szkolnym brali udział w wielu uroczystościach, konkursach i przeglądach szkolnych oraz pozaszkolnych odnosząc w nich sukcesy.

Podsumowaniem całorocznej pracy twórczej było zorganizowanie Szkolnego Przeglądu Twórczości Dziecięcej, który odbył się w dniu 9 czerwca w świetlicy wiejskiej w Strzygach połączony z uroczystością z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Zebranych gości oraz uczestników przywitał dyrektor szkoły Zbigniew Gutowski. Wszyscy uczestnicy wspaniale prezentowali na scenie swoje umiejętności i zdolności recytatorskie, muzykalne, taneczne a na wystawce prace plastyczno – techniczne. Atrakcją był również pokaz baniek mydlanych w wykonaniu jednej z uczennic z klasy drugiej. Zaproszeni rodzice mogli podziwiać taniec trojak ,taniec nowoczesny, walczyka piękne recytacje lub występy wokalne swoich pociech.

Dzieci zostały przygotowane do przeglądu przez swoje wychowawczynie p. Angelikę Agatowską, Teresę Krzemińską, Katarzynę Zdanowską, Alinę Zielińską oraz Annę Głodowską, a niektóre dzieci przygotowywały swoje prezentacje z pomocą rodziców. Przegląd poprowadziły panie Alina Zielińska i Katarzyna Zdanowska, które były również jego inicjatorkami. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek ufundowany przez Radę Rodziców, która przygotowała również słodki poczęstunek kawę i herbatę. Na koniec uroczystego spotkania dzieci wręczyły swoim kochającym rodzicom kwiaty i własnoręcznie wykonane upominki.

Koordynatorami całego wydarzenia były p. Alina Zielińska, Mariola Sosnowska, Małgorzata Bekier.