Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019                                                      

  • do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO - dzieci urodzone w 2012-2013 r.
  • do PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „TĘCZOWE WZGÓRZE” - dzieci urodzone w latach 2013-2015 r.

Wnioski należy składać w terminie do 31 marca  2018 r. w godzinach 8.00-14.00

 

Przy zapisie dziecka należy:

- wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego (dostępny w sekretariacie lub do pobrania TUTAJ

- okazać do wglądu dowód osobisty rodzica /prawnego opiekuna

- okazać do wglądu akt urodzenia dziecka.