Szkołę w Strzygach odwiedził dzisiaj przedstawiciel Policji – st.aspirant sztabowy R. Kamiński, który spotkał się z uczniami w ramach akcji MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny", mającej na celu kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa.

Była to bardzo interesująca lekcja, tym bardziej, że klasy starsze zostały poinstruowane w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich i cyberprzemocy. Dziękujemy za miłe spotkanie :)

2017 11 23  bezpieczenstwo 03

2017 11 23  bezpieczenstwo 04

2017 11 23  bezpieczenstwo 05

2017 11 23  bezpieczenstwo 06

2017 11 23  bezpieczenstwo 07

2017 11 23  bezpieczenstwo 08

2017 11 23  bezpieczenstwo 09

2017 11 23  bezpieczenstwo 10