Dnia 22 listopada w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Dokładnie o godzinie 11:10 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do bezpiecznego punktu.

Dyrektor szkoły po informacji o zagrożeniu pożarem ogłosił alarm. Wyprowadzenie ludzi z budynku przebiegało bardzo sprawnie – w ciągu 4 minut opuszczono wszystkie pomieszczenia, które pozostawiono otwarte (z pozostawionymi kluczami w zamkach) i udostępnione do sprawdzenia. Do symulowanego pożaru przyjechali strażacy z OSP w Strzygach.
Na sali sportowej nauczyciele złożyli meldunek do koordynatora ds. bezpieczeństwa – Marioli Sosnowskiej. Okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. Pani Sosnowska przekazała informację dyrektorowi szkoły Zbigniewowi Gutowskiemu.

W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi. Łącznie ewakuowano: 102 uczniów, 14 nauczycieli, 5 pracowników obsługi. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki. Po przeprowadzonej kontroli budynku przez strażaków dyrektor szkoły odwołał alarm. Zespoły klasowe pod opieką nauczycieli wróciły do sal lekcyjnych.

Próbna ewakuacja została zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy 2.11.2017r. Cały przebieg próbnej ewakuacji można uznać za bardzo udany. Szkoła jest przygotowana do ewakuowania placówki w razie zagrożenia.

Odpowiedzialni za przeprowadzenie ewakuacji w szkole byli: dyrektor szkoły Zbigniew Gutowski i koordynator ds. bezpieczeństwa – Mariola Sosnowska
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

2017 11 22  ewakuacja 01

2017 11 22  ewakuacja 02

2017 11 22  ewakuacja 03

2017 11 22  ewakuacja 04

2017 11 22  ewakuacja 05

2017 11 22  ewakuacja 06

2017 11 22  ewakuacja 07

2017 11 22  ewakuacja 08

2017 11 22  ewakuacja 09