DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

kurs autobusu w dniach poniedziałek, czwartek, piątek

Miejscowość Dowóz

Odwóz

(po 6 i po 7 godzinie lekcyjnej)

Strzygi Szkoła 6.55 13.40, 14.40
Sumin 6.58 13.44, 14.44
Sumówko 7.00 13.48, 14.48
Strzygi Szkoła 7.10 13.56, 14.56
Tadajewo 7.19 14.05, 15.05
Strzygi Szkoła 7.47 14.10, 15.10
Warpalice 7.43 14.14, 15.14
Warpalice Stare 7.41 14.17, 15.17
Warpalice Nowe 7.37 14.00, 14.35
Tomaszewo 7.35 14.21
Wrzeszewo 7.33 14.23

Osiek Szkoła

Obórki

Tadajewo

7.30

7.22

7.19

14.25

14.28

14.31

Strzygi Szkoła    14.40, 15.25

 

kurs autobusu w dniach wtorek, środa

Miejscowość Dowóz

Odwóz

(po 6 i po 8 godzinie lekcyjnej)

Strzygi Szkoła 6.55 13.40, 15.25
Sumin 6.58 13.44, 15.29
Sumówko 7.00 13.48, 15.33
Strzygi Szkoła 7.10 13.56, 15.40
Tadajewo 7.19 14.05, 15.45
Strzygi Szkoła 7.47 14.10, 15.50
Warpalice 7.43 14.14, 15.54
Warpalice Stare 7.41 14.17, 15.57
Warpalice Nowe 7.37 14.20, 16.00
Tomaszewo 7.35 14.21
Wrzeszewo 7.33 14.23

Osiek Szkoła

Obórki

Tadajewo

7.30

7.22

7.19

14.25, 15.15

15.18

15.21

Strzygi Szkoła   15.25

 

Nauczyciele odpowiedzialni za dowóz: Małgorzata Bekier i Katarzyna Kędziorska

Dokumenty szkoły
Dokumentacja wycieczek
Koncepcja pracy szkoły
Plan nadzoru
Program wychowawczo - profilaktyczny
Regulamin samorządu uczniowskiego
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
Statut Szkoły
Statut spółdzielni uczniowskiej
Szkolny zestaw programów nauczania
Wniosek o dopuszczenie programu nauczania
Wniosek zgłoszenia programu nauczania
Wykaz podręczników
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Procedury bezpieczeństwa uczniów

Informacje o monitoringu
Procedura dla dziecka z cukrzycą