Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach ogłasza nabór

na rok szkolny 2022/2023

w sekretariacie szkoły będą przyjmowane wnioski

w dniach od 01.03.2022r. do 31.03.2022r.

do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO dzieci urodzone w 2016-2017 r

do PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „TĘCZOWE WZGÓRZE” dzieci urodzone

w latach 2018-2019 r.

w dniach 04.04.2022r. - 22.04.2022r. do klasy I

Rodzice dzieci uczęszczających w obecnym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego otrzymali stosowne deklaracje od wychowawców klas.

Aby zapisać dziecko należy:

-      wypełnić wniosek dostępny w sekretariacie lub na stronie www.spstrzygi46.pl (niezbędny jest PESEL dziecka),

-      posiadać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,

-      posiadać do wglądu akt urodzenia dziecka.

Pliki do pobrania