Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną.

Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki( OP i PP) kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

dyrektor szkoły
Z.Gutowski