25 lutego dla grupy dzieci z klas 0-III został zorganizowany wyjazd do Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie na przedstawienie teatralne pt: „Przygody Misia i jego przyjaciół”. Fundatorem przedsięwzięcia była  Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Osieku. DZIĘKUJEMY!

aparatzgal