Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednym z wielu działań realizowanych w ramach szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego. Dlatego, 18 listopada 2019 r., uczniowie klas IV - VIII spotkali się z mł. asp. Sylwią Aleksandrowicz z Powiatowej Komendy Policji w Brodnicy, która przypomniała bardzo ważne zasady bezpieczeństwa, poruszyła sprawy odpowiedzialności prawnej nieletnich i profilaktyki uzależnień oraz agresji i cyberprzemocy.

Mamy nadzieję, że tak fachowe przeprowadzenie zajęć w dużym stopniu przyczyniło się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych uczniów i niewątpliwie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią? (E.P.)

 

pol1

pol2

pol3

pol5