„Szkoła do hymnu " to akcja ogólnopolska zainicjowana przez Radę Dzieci i Młodzieży przy MEN, jako kontynuacja ubiegłorocznego ,,Rekordu dla Niepodległej”. Nasza szkoła włączyła się w tę akcję i 8 listopada o godz. 11.11 uczniowie wraz z nauczycielami zaśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego, aby uczcić 101. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.