Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach ogłasza nabór

na rok szkolny 2019/2020

do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

dzieci urodzone w 2013-2014 r

 do PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „TĘCZOWE WZGÓRZE”

dzieci urodzone w latach 2014-2016 r.

 

Wnioski należy składać w terminie

do 29 marca  2019 r. w godzinach 8.00-14.00

 

Przy zapisie dziecka należy:

- wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego (dostępny w sekretariacie lub TUTAJ)

- okazać do wglądu dowód osobisty rodzica /prawnego opiekuna

- okazać do wglądu akt urodzenia dziecka.